Aides

xunta
ue
galicia
galicia

Axudas do Igape Programa Plan Foexga 2019-2020

Esta empresa participa nun proxecto de internacionalización a través do programa do Igape Plan Foexga 2019-2020. O obxectivo principal destas axudas é incentivar e estimular o comercio exterior galego e a internacionalización das pemes galegas. O resultado que se pretende é aumentar a base de empresas exportadoras e consolidar a presenza de empresas galegas nos mercados internacionais.

Operación cofinanciada pola Unión Europea

Programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020

Conseguir un tecido empresarial máis competitivo

Unha maneira de facer Europa

xunta
ue
xunta
galicia

PROGRAMA DE INCENTIVOS A LA FORMACIÓN DE PERSONAS TRABAJADORAS OCUPADAS EN SECTORES ESTRATÉGICOS PARA LAS EMPRESAS GALLEGAS

Expediente: TR310A-2018/000012-0

Curso: 2018/000169 - Operador de camión guindastre (Guindastre autocargante) Grupo 1

Censo: 2701060

CIF: B27102888

Raz. Social: MADERAS GOIRIZ, S.L.

Especialidade: XXMAMX0001:

Data de inicio: 21/09/2018 Data de fin:20/10/2018

Alumnos: 6

maderas-newton

ORDEN de 31 de diciembre de 2017 por la que se establecen las bases reguladoras del Programa de incentivos a la formación de personas trabajadoras ocupadas en sectores estratégicos para las empresas gallegas

Las ayudas contempladas en esta orden están cofinanciadas por el programa operativo FSE Galicia 2014-2020, dentro del objetivo temático 8: promover la sostenibilidad y la calidad en el empleo y favorecer la movilidad laboral, la prioridad de inversión 8.5: la adaptación de los trabajadores y trabajadoras, las empresas y el empresariado al cambio, y el objetivo específico 8.5.1: adaptar la cualificación de las personas trabajadoras a las necesidades del mercado laboral, así como mejorar su situación contractual para garantizar su mantenimiento en el empleo y permitir su progresión profesional.

ue
xunta
igape

Esta empresa participa nas axudas para execución de acción de promoción exterior das empresas galegas ( Galicia Exporta Empresas), cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-202.

Co apoio Financiero do Igape, da Xunta de Galicia e da Unión Europea, Maderas Goiriz, S.L. pretende é aumentar a base de clientes e consolidar a presenza da empresa nos mercados internacionais acudindo as siguientes feiras:

Bauma 2016 en Munich ( 11-17 de abril do 2016)

Project Iran 2016 ( 24-27de abril do2016)

Batimatec Alger 2016 ( 03-07 de maio do 2016)

SIB 2016 Marruecos ( 23-27 de novembro do 2016)

xunta
ue
iedg
galicia

Convocatoria de Subvencións do Instituto Enerxético de Galicia a proxectos de Aforro e Eficiencia na industria e servizos anos 2016-2017

Operación cofinanciada pola Unión Europea Programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020

Conseguir unha economía mais limpa e sostible Unha maneira de facer Europa

xunta
ue
igape

Axudas do Igape Programa Plan Foexga 2017-2018

Esta empresa participa nun proxecto de internacionalización a través do programa do Igape Plan Foexga 2017-2018. O obxectivo principal destas axudas é incentivar e estimular o comercio exterior galego e a internacionalización das pemes galegas. O resultado que se pretende é aumentar a base de empresas exportadoras e consolidar a presenza de empresas galegas nos mercados internacionais.

Operación cofinanciada pola Unión Europea

Programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020

Conseguir un tecido empresarial máis competitivo

Unha maneira de facer Europa

xunta
ue
xunta
galicia

PROGRAMA DE INCENTIVOS A LA FORMACIÓN DE PERSONAS TRABAJADORAS OCUPADAS EN SECTORES ESTRATÉGICOS PARA LAS EMPRESAS GALLEGAS

Raz. Social: MADERAS GOIRIZ, S.L. Expediente: TR310A-2018/000012-0

ACCIONES FORMATIVAS

DENOMINACIÓN MODALIDAD ALUMNOS HORAS INICIO FIN
2018/000169 Operador de camión guindastre (Guindastre autocargante) Presencial 6 45 21/09/2018 20/10/2018
2018/000176 Operador maquinaria forestal lixeira e pesada Presencial 6 45 16/11/2018 15/12/2018
2018/000191 Manexo da maquinaria en parque Presencial 10 45 08/02/2019 02/03/2019
2018/000189 Optimización do aserradeiro e mantemento de maquinaria Presencial 17 45 15/03/2019 06/04/2019
2018/000187 Secado da Madeira Presencial 8 45 26/04/2019 08/06/2019

maderas-newton

ORDEN de 31 de diciembre de 2017 por la que se establecen las bases reguladoras del Programa de incentivos a la formación de personas trabajadoras ocupadas en sectores estratégicos para las empresas gallegas.

Las ayudas contempladas en esta orden están cofinanciadas por el programa operativo FSE Galicia 2014-2020, dentro del objetivo temático 8: promover la sostenibili- dad y la calidad en el empleo y favorecer la movilidad laboral, la prioridad de inversión 8.5: la adaptación de los trabajadores y trabajadoras, las empresas y el empre- sariado al cambio, y el objetivo específico 8.5.1: adaptar la cualificación de las personas trabajadoras a las necesidades del mercado laboral, así como mejorar su situa- ción contractual para garantizar su mantenimiento en el empleo y permitir su progresión profesional.

ES
EN
FR
IT

En Maderas Goiriz utilizamos cookies propias con finalidades analíticas para mejorar nuestros servicios y la experiencia de usuario. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en el botón "Configuración de cookies". También puedes aceptar todas las cookies y seguir navegando haciendo click en "Aceptar todas las cookies".